domingo, 29 de mayo de 2011

Las demandas de mínimos de BCN / No sueñen neoliberales, no eran apolíticos

Ayer lo escuché de un participante en la Asamblea: "Se habla tanto de crisis, crisis, pero hay muchas riquezas produciéndose ahora. Nos mienten con la crisis. Nos mienten los políticos. Nos miente la televisión. La única verdad es está asamblea". 

Los ricos, especuladores, los que se han enriquecido en todos estos años, nos están mintiendo.  Que no sueñen los que piensan que esto pasará como un mal sueño, un escozor pasajero de los jóvenes. Los jóvenes están aprendiendo: todos estamos aprendiendo. A pesar de los políticos, de la televisión y de los ricos, especuladores. La conciencia crece como un virus de autoemergencia en medio de las movilizaciones.

Demandes de mínims

http://acampadabcn.wordpress.com/demandes/

A Barcelona, recopilant la sabiduria i les aportacions de centenars de persones, s’estan escribint col·lectivament varis documents de treball que parlen dels diferents nivells en els que operarem per aconseguir el canvi. Tots ells són documents oberts, en modificació i millora constant.
Aquests és tan sols un d’ells.
Amb la intenció de sumar a aquest, documents més concrets i especialitzats, s’han creat subcomissions de contingut.
Estem canviant el món. Completament.
Mentrestant els polítics que no ens representen segueixen allí, donant bandades i legislant sobre les nostres vides.
Per això els escribim aquí algunes mesures que puguin entendre fàcilment i que volem que s’apliquin ja. Alerta! És un document de mínims. En realitat el que volem és molt més gran, quelcom que possiblement no entenguin mai.
Així que ho farem saber als i les alcaldes i als plens que s’elegeixin el proper dia 22. Els demanarem punt per punt el que segueix, començant pel punt 1.

1 – No més privilegis per a polítics, començant per Barcelona:

- Retall dràstic del sou de les i els polítics equiparant-lo al sou de la mitja de la població.
- Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions (només a Barcelona l’estalvi seria de mig milió d’euros al mes com a mínim).
- Prohibició de pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta dels ciutadans i ciutadanes.
- Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes.

2 – No més privilegis per a banquers i banqueres:

- Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries i caixes: aquelles entitats en dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per a constituir una banca pública sota control social.
- Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot capital públic aportat.
- Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxis bancària. Prohibició d’inversió en paraïsos fiscals.
- Totes les vivendes adquirides per execucions hipotecàries allotjaran, en règim de lloguer social, a les famílies desnonades.

3. No més privilegis per a les grans fortunes:

[N'hi hauria prou en aplicar el 5% de la retallades que es va aplicar als funcionaris a les 50 més grans fortunes i se solucionaria el problema de dèficit de l'Estat Espanyol]
- Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, eliminació de les SICAV.
- No a la eliminació de l’impost de successions. Recuperació de l’impost de patrimoni.
- Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paraïsos fiscals.
- Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions financeres (taxa Tobin).
Amb l’aplicación d’aquests 3 punts s’obté el pressupost per solucionar els següents quatre. Perquè no falten diners, és evident que existeix la disponibilitat econòmica.

4. Sous dignes i qualitat de vida per a tot el món:

- L’economia al servei de les persones i no al revès
- Establiment d’un màxim salarial així com d’un mínim.
- Reducció de la jornada de manera que tothom pugui gaudir, pensar y conciliar la seva vida personal amb la vida laboral, sense reducció de sou. Aquesta reducció de personal permetrà un repartiment de tasques que acabarà amb l’atur estructural.
- Retirada de la reforma de les pensions.
- Seguretat en el treball: impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objetives a les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalizació a les grans empreses per assegurar que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser fixes.
- Reconeixement del treball domèstic, reproductiu i de cura.

5. Dret a l’habitatge

- Expropiació de les vivendes en desús que no s’han venut per augmentar el parc públic de vivenda en règim de lloguer social.
- Declaració de les ciutats com a lliures de desnonaments i desallotjaments.
- Penalització de les pràctiques de mobbing.
- Donació en pagament de les vivendes per cancelar les hipoteques, de forma retroactiva des de l’inici de la crisi.
- Prohibició de l’especulació immobiliària.

6. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:

- Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat. Retirada dls plans d’austeritat i retallades que afectin als serveis públics a nivell estatal, europeu i global.
- Reestabliment dels serveis que ja han estat retallats en sanitat i educació.
- Increment de personal sanitari i d’infraestructures per acabar amb les llistes d’espera.
- Increment del professorat i insfraestructures per a garantir la ratio d’alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.
- Garantir realment la igualtat d’oportunitats per a l’accès a tots els nivells d’educació, independentment de la procedència socioeconòmica. Destinar els recursos públics únicament a l’educació pública. Escola laica i de qualitat
- Financiació pública de l’investigació per garantir la seva independència.
- Transport públic assequible econòmicament a totes les persones, de qualitat i ecològicament sostenible (AQUEST PUNT NO S’HA ACABAT DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSSIÓ/DEBAT)
- Serveis públics i gratuïts d’atenció a la infància i a les persones amb necessitats especials de cura.
- Prohibició de privatizació dels serveis públics.
- Sotmetre la nostra pertinença a la OTAN a referèndum.

7. LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:

- No al control d’internet. Abolició de la Llei Sinde.
- Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació i de la seva independència. Eliminació de les trabes legals que impedeixen exercir el dret d’emissió dels mitjans comunitaris lliures i sense ànim de lucre. Eliminació dels monopolis de facto dels espais radioelèctrics.
- Ús de software lliure en les institucions públiques per adecuar-les a l’era digital amb costos sostenibles.
- Retirada de l’ordenança del civisme: retirada de tota ordenança que limiti les llibertats de moviment i expressió.
- Referéndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran embergadura (incloses les directives europees)
- Eliminació de les redades a migrants no regulars i retirada de la Llei d’Estrangeria actual i tancament dels CIEs. Dret de vot per a migrants.
- Modificació de la Llei Electoral (AQUEST PUNT NO S’HA ACABAT DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSSIÓ/DEBAT)
- Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics: llistes obertes, elecció directa dels regidors (AQUEST PUNT NO S’HA ACABAT DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSSIÓ/DEBAT)
- Pressupostos participatius aprovats per la ciutadania.
A continuació es farà al·lusió al tancament d’algunes indústries i cossos professionals. Demanem la conseqüent recol·locació d’aquests professionals o la reconversió de l’activitat industrial dels sectors anomenats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario